LOJİSTİK ELEMANI EĞİTİMİ

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ve depolanmasının, başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin(taşıma,depolama, sigortalama, gümrük işlemleri), etkili ve verimli bir şekilde planlanması , uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişidir.GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Ulaştırma ve ticaret sektöründe;
1. Lojistik işletmesi,
2. Fabrikalar,
3. Gümrük işletme,
4. İthalat ve ihracat yapan firmalar,
5. Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.