HAKKIMIZDA

BASEK AKADEMİ ( Meslek Edindirme Kursları )


BASEK (Batıanadolu sağlı eğitim kurumları)bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları,toplumun her kesimine eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir.Dünyanın en büyük gücü eğitimli insan gücüdür.Bu bilinçle hareket eden BASEK ,Ortaasyadan Batıanadoluya geleneksel ahilik yöntemlerimizi modern küresel eğitim sistemine entegre etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Mesleki eğitimin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır.Her toplumun kendisine ait geliştirdiği yöntemler vardır.Uzak doğuda,batıda ,ortaasyada ,rusyada,Afrika ve amerikada mesleki eğitim babadan oğla farklı yöntemlerle aktarılmaktadır.Meslekı eğitim ,akademik eğitim yöntemlerinden farklıdır.Türklerin mesleki eğitim geleneği hilik sisteminden gelir.Ortaasyadan batıanadoluya Türklerin büyük göçü sırasında bu sistem diğe toplumlardan etkilenerek günümüze kadar gelmıştir.Çıraklık kalfalık ve ustalık yöntemiyle mesleki eğitim ,çocukluk yaşından başlar.Çırak olmadan kalfa ,kalfa olmadan ustalık olmaz.12-18 yaşlarda her türk genci mesleki eğitimle mutlaka karşılaşır.Bu eğitim sanat ve el becerilerinde de geçerlidir.Çıraklar kalfalarından.kalfalar da ustalarından sadece meslek öğrenmez aynı zamanda hayatı öğrenir.

Yüzyıllardır uygulanagelen bu sistem maalesef son 20 yılda terk edilmiştir.Çocuklarımızın çıraklık eğitimleri ihmal edilmiş ve mesleki eğitimin önü katsayı uygulamalarıyla kesilmiştir.12 yıllık kesintisiz eğitimle çocuklarımıza sadece akadamık eğitim verilmiş ve üniversiteyi kazanmak dışında bir şeçenek bırakılmamıştır.Üniversite’de meslek eğitimi verilmeye çalışılmış ancak bu sistem başarılı olmamıştır.Çünkü mesleki eğitim yası 12 yaşında başlaması gerekir. Gençlerimize 18 yaşından sonra mesleki eğitim teorik olarak üniversitelerde verilmiş fakat mezun olduktan sonra iş bulamamışlardır. Üniversiteyi kazanamayanlar da iş bulamadıkları için gençlerimiz alkol ve uyuşturucuya yönelmiş ve ahlaki çöküntü oluşmuştur.

Son iki yılda bereket bu yanlıştan dönülmüş ve eğitim sistemimiz 4+4+4 sistemine dönüşürülerek ve meslek liselerinin katsayı engeli kaldırılarak mesleki eğitimin önündeki engeller kaldırılmıştır.Meslek liseleri özendirilmiş ve 12 yasından sonra çocuklarımızın meslekı eğitime yöneltilmeleri sağlanmıştır Böylece hem Türkiye’nin ihtiyacı olan eğitimli ara eleman eksiği tamamlanmış olacak ,hem de gençlerimiz işsiz kalmayacaklardır.

BASEK,mesleki eğitimin Ülkemiz için taşıdığı önemin bilincindedir.Türkiye’nin en çok ihtiyac duyduğu alanlarda gençlerimizi eğitmeyi ve onların gelişmemizde ve kalkınmamızda aktıf rol almalarını amaçlamaktadır.